top of page
搜尋

【除非有改變嘅勇氣,否則無法發現新嘅天空】


【除非有改變嘅勇氣,否則無法發現新嘅天空】


就算現狀很壞,

好多人都害怕改變。


如果你以為事情會自動改善,

便是放棄了發現更好嘅機會。


#pennywong

#seedssystem

#種子法則

9 次查看0 則留言

最新文章

查看全部
bottom of page